Harijs Krūze, Jelgava 57 g.v., Jelgavas dzejnieku kluba "Pieskāriens" Dzejnieks5 kopkrājumu līdzautors, žurnāla "Dadzis" līdzautors, Literārās Akadēmijas R. Brieža vadītās Dzejas meistardarbnīcas absolvents.

Aktīvs dzejas popularizētājs portālā Draugi, dzejnieku kopas "Ar bērza lapu plaukstā" pasākumu dalībnieks.

Dzejas dienu un citu pasākumu aktīvs dalībnieks Latvijas pilsētu un novadu bibliotēkās, skolās un citos, ar dzeju saistītos pasākumos. Paralēli tradicionālajām tēmām pārstāvot diezgan reto humora žanru.